0121615002 Алтернатори

Продукти в сайта:
  Намерени чрез BOSCH 0121615002
  Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
  Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 150, Размер А [ mm ] : 42.00, Размер С [ mm ] : 74.00, Pulley : AFP, D.1 [ mm ] : 11.50, D.2 [ mm ] : 11.00, D.3 [ mm ] : 12.50, E.1 [ mm ] : 93.00, E.2 [ mm ] : 93.00, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 58.00, L.1 [ mm ] : 185.00
  Намерени чрез BOSCH 0121615002
  Категория: Алтернатори Replacement for:
  Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 150, Размер А [ mm ] : 42.00, Размер В [ mm ] : 93.00, Размер С [ mm ] : 74.50, Pulley : AFP, D.1 [ mm ] : 11.50, D.2 [ mm ] : 11.50, D.3 [ mm ] : 13.50, E.1 [ mm ] : 93.00, E.2 [ mm ] : 93.00, E.3 [ mm ] : 93.00, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 57.50, L.1 [ mm ] : 180.00
  Намерени чрез BOSCH 0121615002
  Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
  Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 150, Размер А [ mm ] : 45.00, Размер С [ mm ] : 74.00, Pulley : AFP, D.1 [ mm ] : 11.00, D.2 [ mm ] : 11.00, D.3 [ mm ] : 12.50, E.1 [ mm ] : 92.00, E.2 [ mm ] : 92.00, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 58.00, L.1 [ mm ] : 185.00
  Намерени чрез BOSCH 0121615002
  Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
  Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 150, Размер А [ mm ] : 45.00, Размер С [ mm ] : 74.00, Pulley : AFP, D.1 [ mm ] : 11.50, D.2 [ mm ] : 11.00, D.3 [ mm ] : 13.00, E.1 [ mm ] : 97.00, E.2 [ mm ] : 97.00, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 58.50, L.1 [ mm ] : 186.00