D6G3

Продукти в сайта:
Намерени чрез VALEO D6G33
Категория: Стартери Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.1, Размер А [ mm ] : 64, Размер В [ mm ] : 24, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 2, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G3
Категория: Стартери Replacement for: Valeo
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.0, Размер В [ mm ] : -6.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9. 10, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G3
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.0, Размер А [ mm ] : -6.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9. 10, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G3
Категория: Стартери Replacement for: Valeo
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.2, Размер А [ mm ] : 76.00, Размер В [ mm ] : -6.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G31
Категория: Стартери Replacement for: Valeo
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.3, Размер А [ mm ] : 64, Размер В [ mm ] : 24, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 2, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G31
Категория: Стартери Replacement for: Valeo
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.3, Размер А [ mm ] : 64.00, Размер В [ mm ] : 24, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 2, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G31
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.30, Размер А [ mm ] : 64.00, Размер В [ mm ] : 26.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 2, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW, L.1 [ mm ] : 202.00, O.1 [ mm ] : 102.00, C.1 [ mm ] : 10.50, C.2 [ mm ] : M8x1.25
Намерени чрез VALEO D6G33
Категория: Стартери Replacement for: Valeo
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.1, Размер А [ mm ] : 64, Размер В [ mm ] : 24, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 2, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G33
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.1, Размер А [ mm ] : 64, Размер В [ mm ] : 24, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на отвори в главата [ szt ] : 2, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW
Намерени чрез VALEO D6G3
Категория: Стартери Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Мощност [ kW ] : 1.0, Размер А [ mm ] : 62.00, Размер В [ mm ] : 6.00, Брой на зъбите [ szt ] : 9, Брой на зъбите (се вписва в) [ szt ] : 9. 10, Брой на отвори в главата [ szt ] : 3, Брой на резбови отвори [ szt ] : 1, Bъртене на стартера : CW