Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор

  Категория: Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Bosch
  Диаметър на отвора на ос [ mm ] : 55.50, Диаметър на колело [ mm ] : 78.60, Ширина [ mm ] : 35.00, Брой на канали [ qty ] : 18
  Категория: Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Ford
  Диаметър на отвора на ос [ mm ] : 55.5, Диаметър на колело [ mm ] : 72.40, Ширина [ mm ] : 35.00, Брой на канали [ qty ] : 18
  Категория: Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Ford
  Категория: Ремъци за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: