2 Алтернаторни четки

Намерени чрез IKA 0.1263.1
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Delco
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 22.00, Ширина [ mm ] : 8.00, Grubość. [ mm ] : 4.50, L.1 [ mm ] : 39.00
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Delco
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 20.00, Ширина [ mm ] : 8.00, Grubość. [ mm ] : 4.50, L.1 [ mm ] : 32.00
Намерени чрез IKA 0.1267.1
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Delco
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 13.50, Ширина [ mm ] : 8.00, Grubość. [ mm ] : 4.90, L.1 [ mm ] : 27.50
Намерени чрез POWERMAX 1112125
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 22.80, Ширина [ mm ] : 7.00, Grubość. [ mm ] : 4.90, L.1 [ mm ] : 53.20
Намерени чрез POWERMAX 1112469
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 26.70, Ширина [ mm ] : 8.00, Grubość. [ mm ] : 5.00, L.1 [ mm ] : 51.80
Намерени чрез NISSAN 23142-04P01
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 17.00, Ширина [ mm ] : 7.00, Grubość. [ mm ] : 5.90, L.1 [ mm ] : 42.50
Намерени чрез NISSAN 23142-58S00
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 17.70, Ширина [ mm ] : 7.90, Grubość. [ mm ] : 5.00, L.1 [ mm ] : 32.30
Намерени чрез CARGO 140342
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 16.60, Ширина [ mm ] : 7.00, Grubość. [ mm ] : 5.00, L.1 [ mm ] : 60.50
Намерени чрез NISSAN 23135-14800
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 19.00, Ширина [ mm ] : 8.00, Grubość. [ mm ] : 6.00
Категория: Алтернаторни четки Replacement for: Hitachi
Напрежение [ V ] : 12, височина [ mm ] : 20.00, Ширина [ mm ] : 6.80, Grubość. [ mm ] : 5.80, L.1 [ mm ] : 55.00