Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор

Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Valeo
Диаметър на колело [ mm ] : 52.00, Ширина [ mm ] : 4.90
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Universal
Диаметър на отвора на ос [ mm ] : 52.30, Диаметър на колело [ mm ] : 55.45, Ширина [ mm ] : 4.70
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Universal
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Universal
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Universal
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Mitsubishi
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Bosch
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Bosch
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: Bosch
Категория: Защитен капак за ремъчна шайба за алтернатор Replacement for: