Намерени чрез AS-PL UD45623ARS
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 15.40, O.D.1 [ mm ] : 34.60 , H.1 [ mm ] : 4.70
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for: Mitsubishi
  I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 27.40, O.D.2 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 24.60
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for: Ford
  H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 24.00, L.1 [ mm ] : 36.30
  Намерени чрез CARGO 230072
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for: Ford
  I.D.1 [ mm ] : 36.00, O.D.1 [ mm ] : 38.50, H.1 [ mm ] : 4.70
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  H.1 [ mm ] : 22.00, L.1 [ mm ] : 53.40
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  H.1 [ mm ] : 28.00, H.2 [ mm ] : 33.00, W.1 [ mm ] : 27.20
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 19.80, H.1 [ mm ] : 26.00, W.1 [ mm ] : 17.70, L.1 [ mm ] : 23.00
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 19.50, O.D.1 [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 5.00
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 14.90, O.D.1 [ mm ] : 33.00, H.1 [ mm ] : 3.50
  Категория: Предпазители за алтернаторни комутатори Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 16.50, O.D.1 [ mm ] : 34.40, H.1 [ mm ] : 2.75