Намерени чрез BOSCH F000BL2021
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 136.00, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 140.30, H.1 [ mm ] : 56.00
Намерени чрез KRAUF ABB5032
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.00, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 144.60, H.1 [ mm ] : 107.40
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 150.50, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 158.00, H.1 [ mm ] : 93.00
Намерени чрез AS-PL UD41247ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.00, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 146.70, H.1 [ mm ] : 133.20
Намерени чрез AS-PL UD41215ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 144.80, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 157.00, H.1 [ mm ] : 101.50
Намерени чрез AS-PL UD41220ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 56.60, H.1 [ mm ] : 70.35
Намерени чрез BOSCH F00M136228
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 41.60, H.1 [ mm ] : 76.40
Намерени чрез BOSCH 1125824333
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 125.20, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 128.70, H.1 [ mm ] : 95.80
Намерени чрез AS-PL UD03182ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 137.40, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 146.50, H.1 [ mm ] : 64.30
Намерени чрез BOSCH 1125824344
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 125.00, I.D.2 [ mm ] : 40.00, O.D.1 [ mm ] : 129.00, H.1 [ mm ] : 65.30