Намерени чрез AS-PL UD41386ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 135.90, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 148.00, H.1 [ mm ] : 47.00
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 118.00, I.D.2 [ mm ] : 41.60, O.D.1 [ mm ] : 126.80, H.1 [ mm ] : 81.00
Намерени чрез CARGO 235227
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 47.00, I.D.2 [ mm ] : 126.70, O.D.1 [ mm ] : 135.60, H.1 [ mm ] : 120.00
Намерени чрез CARGO 136782
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 138.20, I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.1 [ mm ] : 153.00, H.1 [ mm ] : 100.00
Намерени чрез CARGO 134900
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 124.50, I.D.2 [ mm ] : 40.50, O.D.1 [ mm ] : 137.00, H.1 [ mm ] : 64.40
Намерени чрез AS-PL UD42381ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 125.20, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 137.70, H.1 [ mm ] : 61.30
Намерени чрез BOSCH 1125825036
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 137.70, I.D.2 [ mm ] : 47.00, O.D.1 [ mm ] : 145.00, H.1 [ mm ] : 44.70
Намерени чрез BOSCH F00M136254
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.00, I.D.2 [ mm ] : 46.00, O.D.1 [ mm ] : 162.60, O.D.1 [ mm ] : 162.60, H.1 [ mm ] : 70.00, H.1 [ mm ] : 70.00
Намерени чрез CARGO 135612
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 124.50, I.D.2 [ mm ] : 31.00, O.D.1 [ mm ] : 128.50, H.1 [ mm ] : 66.00
Намерени чрез AS-PL UD43836ABR
Категория: Преден капак на алтернатора Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 125.20, I.D.2 [ mm ] : 40.00, O.D.1 [ mm ] : 130.00, H.1 [ mm ] : 65.60