Намерени чрез AS-PL UD40142ARS
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 134.00
Намерени чрез AS-PL UD41377ARS
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 17.15, O.D.1 [ mm ] : 132.00, H.1 [ mm ] : 23.20, Fans [ szt ] : 12
Намерени чрез BOSCH 1126610032
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 116.00, H.1 [ mm ] : 13.00, Fans [ szt ] : 11
Намерени чрез ISKRA / LETRIKA 15.900.726
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 134.30, H.1 [ mm ] : 14.00, Fans [ szt ] : 12
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 130.20, H.1 [ mm ] : 13.20
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, H.1 [ mm ] : 15.60, Fans [ szt ] : 13
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 15.15, O.D.1 [ mm ] : 123.40, H.1 [ mm ] : 22.90
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 130.00, H.1 [ mm ] : 13.60, Fans [ szt ] : 12
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 131.00, H.1 [ mm ] : 23.00, Fans [ szt ] : 12