Намерени чрез AS-PL UD02915AP
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 135.10, Диаметър на отвора на ос [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 98.00, H.1 [ mm ] : 24.00, Fans [ szt ] : 13, O.D.2 [ mm ] : 98.00, Диаметър на колело [ mm ] : 68.70, Ширина [ mm ] : 23.00, L.2 [ mm ] : 13.00, L.3 [ mm ] : 14.00, Брой на канали [ qty ] : 1
Намерени чрез DIXIE 2560-6801
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 134.60, H.1 [ mm ] : 24.00
Намерени чрез BOSCH 1126610008
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 134.30, H.1 [ mm ] : 14.00, Fans [ szt ] : 12
Намерени чрез BOSCH 1126610065
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.20, O.D.1 [ mm ] : 141.00, H.1 [ mm ] : 15.30, Fans [ szt ] : 12
Намерени чрез BOSCH 1126610052
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 209.00, H.1 [ mm ] : 30.50
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 130.00, H.1 [ mm ] : 14.00, Fans [ szt ] : 13
Намерени чрез DIXIE 2501-0901
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 17.60, O.D.1 [ mm ] : 124.00, H.1 [ mm ] : 14.60
Намерени чрез DIXIE 2501-0901
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 17.60, O.D.1 [ mm ] : 124.00, H.1 [ mm ] : 14.60
Намерени чрез AS-PL UD41236ARS
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 17.60, O.D.1 [ mm ] : 124.00, H.1 [ mm ] : 14.60
Намерени чрез AS-PL UD40142ARS
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 134.00