Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 133.00, H.1 [ mm ] : 15.50, Fans [ szt ] : 12
Категория: Алтернаторни вентилатори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 130.00, H.1 [ mm ] : 13.60, Fans [ szt ] : 12