Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Bosch
  I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 24.00, T.1 [ mm ] : 2.00
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
  I.D.1 [ mm ] : 127.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, T.1 [ mm ] : 1.50
  Намерени чрез CARGO 236104
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
  Намерени чрез WOODAUTO EC35861
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
  I.D.1 [ mm ] : 137.40, O.D.1 [ mm ] : 145.00, T.1 [ mm ] : 1.50
  Намерени чрез CARGO 330318
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
  I.D.1 [ mm ] : 133.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, T.1 [ mm ] : 1.50
  Намерени чрез CARGO 234941
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
  I.D.1 [ mm ] : 122.00, O.D.1 [ mm ] : 130.00, T.1 [ mm ] : 1.50
  Намерени чрез ISKRA / LETRIKA 15.421.496
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for:
  H.1 [ mm ] : 24.20, T.1 [ mm ] : 7.60
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 26.40, O.D.1 [ mm ] : 30.50, H.1 [ mm ] : 1.40, H.2 [ mm ] : 4.00
  Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 25.00, O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.2 [ mm ] : 2.50