Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Hitachi
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Hitachi
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 140.00, T.1 [ mm ] : 0.20
Намерени чрез CARGO 236756
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
Намерени чрез CARGO 236104
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
Намерени чрез WOODAUTO EC35862
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 133.00, O.D.1 [ mm ] : 135.00, T.1 [ mm ] : 1.50
Намерени чрез CARGO 234941
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 122.00, O.D.1 [ mm ] : 130.00, T.1 [ mm ] : 1.50
Намерени чрез ISKRA / LETRIKA 15.421.496
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for:
H.1 [ mm ] : 24.20, T.1 [ mm ] : 7.60
Намерени чрез CARGO 230072
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for:
Категория: Алтернаторни уплътнения Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 26.40, O.D.1 [ mm ] : 30.50, H.1 [ mm ] : 1.40, H.2 [ mm ] : 4.00