Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 11.30, I.D.2 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 13.40, O.D.2 [ mm ] : 5.85, L.1 [ mm ] : 11.10
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
H.1 [ mm ] : 11.50, W.1 [ mm ] : 20.00, L.1 [ mm ] : 70.00
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 15.40, H.1 [ mm ] : 11.50, W.1 [ mm ] : 35.80, L.1 [ mm ] : 32.10
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.20, I.D.2 [ mm ] : 15.80, O.D.1 [ mm ] : 18.50, O.D.2 [ mm ] : 11.60, L.1 [ mm ] : 8.50
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.20, I.D.2 [ mm ] : 15.80, O.D.1 [ mm ] : 18.50, O.D.2 [ mm ] : 11.60, L.1 [ mm ] : 8.50
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.20, I.D.2 [ mm ] : 15.80, O.D.1 [ mm ] : 18.50, O.D.2 [ mm ] : 11.60, L.1 [ mm ] : 8.50
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.40, I.D.2 [ mm ] : 10.90, O.D.1 [ mm ] : 13.50, O.D.2 [ mm ] : 6.30, L.1 [ mm ] : 10.80
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.40, I.D.2 [ mm ] : 10.90, O.D.1 [ mm ] : 13.50, O.D.2 [ mm ] : 6.30, L.1 [ mm ] : 10.80
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.40, I.D.2 [ mm ] : 10.90, O.D.1 [ mm ] : 13.50, O.D.2 [ mm ] : 6.30, L.1 [ mm ] : 10.80
Категория: Алтернаторни изолатори Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 8.60, I.D.2 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 21.80, O.D.2 [ mm ] : 11.60, L.1 [ mm ] : 11.30