Намерени чрез AS-PL UD14510ARS
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M27x1.5, m.1 [ mm ] : 12.60, dc. [ mm ] : 46.00
Намерени чрез AS-PL UD14509ARS
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 4.00, s.1 [ mm ] : 8.00
Намерени чрез AS-PL UD14713ARS
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 11.00, dc. [ mm ] : 17.00, s.1 [ mm ] : 12.80
Намерени чрез AGRIP NSE14125-7 O2
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x1.25, m.1 [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00
Намерени чрез AGRIP NSE14125-7 O2
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x1.25, m.1 [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00
Намерени чрез ARGIP NSE14125-7 O2
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x1.25, m.1 [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00
Намерени чрез AGRIP NSD-14000-7 O6
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x2.0, m.1 [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00
Намерени чрез AGRIP NSD-14000-7 O6
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x2.0, m.1 [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00
Намерени чрез ARGIP NSD-14000-7 O6
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x2.0, m.1 [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00
Категория: Гайки за ремъчни шайби на алтернатора Replacement for:
d. [ mm ] : M16x1.5, m.1 [ mm ] : 7.90 , dc. [ mm ] : 27.20