Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Mitsubishi
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 10.00, O.D [ mm ] : 15.18
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M10x1.5, T. [ mm ] : 7.80
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M10x1.5, T. [ mm ] : 7.80
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M10x1.5, T. [ mm ] : 7.80
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M6x1.0, T. [ mm ] : 6.00, O.D [ mm ] : 13.20, s.1 [ mm ] : S10
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M6x1.0, T. [ mm ] : 6.00, O.D [ mm ] : 13.20, s.1 [ mm ] : S10
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M6x1.0, T. [ mm ] : 6.00, O.D [ mm ] : 13.20, s.1 [ mm ] : S10
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M12x1.75, T. [ mm ] : 10.00
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M12x1.75, T. [ mm ] : 10.00
Категория: Алтернаторни гайки Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M12x1.75, T. [ mm ] : 10.00