Категория: Гайки за алтернаторни кондензатори Replacement for: Universal
  d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 8.00, dc. [ mm ] : 18.00, s.1 [ mm ] : 13.00
  Категория: Гайки за алтернаторни кондензатори Replacement for: Universal
  d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 8.00, dc. [ mm ] : 18.00, s.1 [ mm ] : 13.00
  Категория: Гайки за алтернаторни кондензатори Replacement for: Universal
  d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 8.00, dc. [ mm ] : 18.00, s.1 [ mm ] : 13.00
  Категория: Гайки за алтернаторни кондензатори Replacement for: Universal
  Категория: Гайки за алтернаторни кондензатори Replacement for: