Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Bosch
d. [ mm ] : M8x1.25
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, H. 1 [ mm ] : 4.40, O.D [ mm ] : 10.00
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, H. 1 [ mm ] : 4.40, O.D [ mm ] : 10.00
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M4x0.7, H. 1 [ mm ] : 4.40, O.D [ mm ] : 10.00
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, O.D [ mm ] : 14.20
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, O.D [ mm ] : 14.20
Категория: Гайки за пластмасови алтернаторни капаци Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, O.D [ mm ] : 14.20