Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : 13.00
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for:
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for:
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for:
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for:
d. [ mm ] : M4x0.7, m.1 [ mm ] : 3.20
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, m.1 [ mm ] : 9.00, dc. [ mm ] : 14.00, s.1 [ mm ] : 12
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for:
Категория: Гайки за алтернаторни изправители Replacement for: