Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 155.00, O.D.1 [ mm ] : 159.40, T.1 [ mm ] : 5.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 155.00, O.D.1 [ mm ] : 159.40, T.1 [ mm ] : 5.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 155.00, O.D.1 [ mm ] : 159.40, T.1 [ mm ] : 5.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 57.00, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 57.00, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 57.00, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 32.00, O.D.1 [ mm ] : 36.00, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 34.50, O.D.1 [ mm ] : 39.50, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 34.50, O.D.1 [ mm ] : 39.50, T.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернатор Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 34.50, O.D.1 [ mm ] : 39.50, T.1 [ mm ] : 2.00