„о“-пръстени за алтернаторни помпи

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 74.30, O.D.1 [ mm ] : 77.70, H.1 [ mm ] : 1.80
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 30.30, O.D.1 [ mm ] : 37.00, H.1 [ mm ] : 3.70
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 63.00, O.D.1 [ mm ] : 67.10 , H.1 [ mm ] : 1.90
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 72.20 , O.D.1 [ mm ] : 76.50 , H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 60.80 , O.D.1 [ mm ] : 65.60 , H.1 [ mm ] : 1.90
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 72.40 , O.D.1 [ mm ] : 77.20 , H.1 [ mm ] : 1.70
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 60.30, O.D.1 [ mm ] : 65.60, H.1 [ mm ] : 2.00