Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа

Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.20, L.1 [ mm ] : 31.50
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 18.10, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 16.10, L.1 [ mm ] : 94.30
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 14.40, H.1 [ mm ] : 16.20
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 27.50, H.1 [ mm ] : 16.20
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for:
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for: