Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for: Magneton
I.D [ mm ] : 5.3, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 0.80, L. [ mm ] : 20.00
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for: Universal
T. [ mm ] : 15.30, W. [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 23.00
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for: Universal
T. [ mm ] : 16.00, W. [ mm ] : 20.20, L. [ mm ] : 23.60
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for: Universal
T. [ mm ] : 20.00, W. [ mm ] : 24.00, L. [ mm ] : 16.20
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for: Universal
T. [ mm ] : 15.00, W. [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 20.40
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for:
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for:
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for:
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for:
Категория: Алтернаторни щифтове Replacement for: