Изправители & регулатори за алтернатори

Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 6, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 24, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Diodes [ szt ] : 12, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 6, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 6, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M6
Категория: Изправители & регулатори за алтернатори Replacement for: Hitachi
Voltage [ V ] : 12, Diodes [ szt ] : 8, B+ [ mm ] : M8