Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  L.1 [ mm ] : 41.30
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  L.1 [ mm ] : 41.30
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for:
  L.1 [ mm ] : 41.30
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Valeo
  O.D.1 [ mm ] : 5.90, dc. [ mm ] : 5.90
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Valeo
  dc. [ mm ] : 5.90
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Valeo
  dc. [ mm ] : 5.90
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  O.D.1 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 38.70
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  O.D.1 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 38.70
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  O.D.1 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 38.70
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: