Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  L.1 [ mm ] : 41.30
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  L.1 [ mm ] : 41.30
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for:
  L.1 [ mm ] : 41.30
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Valeo
  O.D.1 [ mm ] : 6.00, O.D.2 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 11.00, L.2 [ mm ] : 1.00
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Valeo
  O.D.1 [ mm ] : 6.00, O.D.2 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 11.00, L.2 [ mm ] : 1.00
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Valeo
  O.D.1 [ mm ] : 6.00, O.D.2 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 11.00, L.2 [ mm ] : 1.00
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  O.D.1 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 38.70
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  O.D.1 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 38.70
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: Universal
  O.D.1 [ mm ] : 3.00, L.1 [ mm ] : 38.70
  Категория: Алтернаторни нитове Replacement for: