Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for: Delco
    H. 1 [ mm ] : 7.00, H.2 [ mm ] : 16.20, W. [ mm ] : 16.70, L. [ mm ] : 21.80
    Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for: Valeo
    H. 1 [ mm ] : 6.00, W. [ mm ] : 4.80, L. [ mm ] : 43.00
    Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for:
    Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for: