Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for: Delco
    H.1 [ mm ] : 7.00, H.2 [ mm ] : 16.20, W.1 [ mm ] : 16.70, L.1 [ mm ] : 21.80
    Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for: Valeo
    H.1 [ mm ] : 6.00, W.1 [ mm ] : 4.80, L.1 [ mm ] : 43.00
    Категория: Гумени алтернаторни разделители Replacement for: