Категория: Винтове за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
L.1 [ mm ] : 18.20, d. [ mm ] : M6x1.0, b. [ mm ] : 12.50
Категория: Винтове за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
L.1 [ mm ] : 19.00 , d. [ mm ] : M5x0.8, b. [ mm ] : 13.50
Намерени чрез AS-PL A3082
Категория: Винтове за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
L.1 [ mm ] : 19.60, d. [ mm ] : M5x0.8, b. [ mm ] : 15.80
Намерени чрез ARGIP MSX-04016-H O3
Категория: Винтове за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
L.1 [ mm ] : 16.00, d. [ mm ] : M4x0.7, b. [ mm ] : 13.70
Категория: Винтове за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
L.1 [ mm ] : 20.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b. [ mm ] : 16.00, k.1 [ mm ] : 3.70, m.1 : PH2
Категория: Винтове за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
L.1 [ mm ] : 18.50, d. [ mm ] : M5x0.8, b. [ mm ] : 15.00