Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.40, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 10.00, k.11 [ mm ] : 3.00
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 10.20, k.11 [ mm ] : 3.10
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 8.30, k.11 [ mm ] : 3.10
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 16.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.70, b.1 [ mm ] : 10.20, k.11 [ mm ] : 3.10
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.90, b.1 [ mm ] : 19.70, k.11 [ mm ] : 3.20
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 22.90, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 15.40, d.2 [ mm ] : 4.15, k.11 [ mm ] : 3.50
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for:
L.1 [ mm ] : 22.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 7.80, b.1 [ mm ] : 19.60, k.11 [ mm ] : 3.10
Категория: Винтове за алтернаторни регулатори Replacement for: Delco
L.1 [ mm ] : 16.90, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 10