3 Алтернаторни комутатори

Намерени чрез CARGO 131814
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Valeo
Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.00, I.D.2 [ mm ] : 18.60, Външният диаметър [ mm ] : 31.00, O.D.2 [ mm ] : 31.50, H.1 [ mm ] : 8.50, H.2 [ mm ] : 8.50, L. [ mm ] : 28.00, J.1 [ mm ] : 1.60, L.1 [ mm ] : 69.60
Намерени чрез CARGO 131815
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Valeo
Вътрешният диаметър [ mm ] : 15.00, I.D.2 [ mm ] : 18.50, Външният диаметър [ mm ] : 31.20, O.D.2 [ mm ] : 31.60, H.1 [ mm ] : 8.70, H.2 [ mm ] : 8.70, L. [ mm ] : 28.10, J.1 [ mm ] : 1.60, L.1 [ mm ] : 70.00
Намерени чрез CARGO 131817
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Lucas
Вътрешният диаметър [ mm ] : 8.90, Външният диаметър [ mm ] : 25.30, H.1 [ mm ] : 8.70, H.2 [ mm ] : 8.70, L. [ mm ] : 22.00
Намерени чрез CARGO 132642
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Lucas
Вътрешният диаметър [ mm ] : 16.90, Външният диаметър [ mm ] : 26.60, O.D.2 [ mm ] : 35.40, H.1 [ mm ] : 8.50, H.2 [ mm ] : 9.50, L. [ mm ] : 24.40, J.1 [ mm ] : 1.20, L.1 [ mm ] : 64.50
Намерени чрез BOSCH 1124304007
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 16.80, Външният диаметър [ mm ] : 32.60, H.1 [ mm ] : 9.90, H.2 [ mm ] : 8.80, L. [ mm ] : 24.60, J.1 [ mm ] : 2.40
Намерени чрез ASHDOWN INGRAM KAX43001
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.00, Външният диаметър [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90
Намерени чрез ASHDOWN INGRAM KAX43001
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.00, Външният диаметър [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90
Намерени чрез ASHDOWN INGRAM KAX43001
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.00, Външният диаметър [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 10.00, H.2 [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 25.10, J.1 [ mm ] : 1.90
Намерени чрез CARGO 134492
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Valeo
Вътрешният диаметър [ mm ] : 17.00, Външният диаметър [ mm ] : 30.00, O.D.2 [ mm ] : 45.90, H.1 [ mm ] : 8.30, H.2 [ mm ] : 8.60, L. [ mm ] : 28.50, J.1 [ mm ] : 1.50, L.1 [ mm ] : 72.70
Намерени чрез AS-PL UD02743ASL
Категория: Алтернаторни комутатори Replacement for: Bosch
Вътрешният диаметър [ mm ] : 7.00, I.D.2 [ mm ] : 17.20, Външният диаметър [ mm ] : 15.80, O.D.2 [ mm ] : 24.00, H.1 [ mm ] : 7.50, H.2 [ mm ] : 7.50, L. [ mm ] : 52.00, J.1 [ mm ] : 2.40, L.1 [ mm ] : 37.90