35 Задни капаци на алтернатори

Намерени чрез BOSCH 1125500635
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.00, H. 1 [ mm ] : 39.70, O.1 [ mm ] : 60.80, O.2 [ mm ] : 68.60, O.3 [ mm ] : 46.10
Намерени чрез CARGO 135240
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 50.00, O.1 [ mm ] : 61.70, O.2 [ mm ] : 47.00, O.3 [ mm ] : 69.60
Намерени чрез CARGO 135241
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.70, H. 1 [ mm ] : 48.00, O.1 [ mm ] : 61.60, O.2 [ mm ] : 69.50, O.3 [ mm ] : 46.80
Намерени чрез CARGO 333543
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.60, H. 1 [ mm ] : 30.80, O.1 [ mm ] : 63.40, O.2 [ mm ] : 54.60, O.3 [ mm ] : 75.95
Намерени чрез CARGO 233588
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 47.60, O.1 [ mm ] : 74.20, O.2 [ mm ] : 64.30, O.3 [ mm ] : 58.80
Намерени чрез CARGO 235254
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.40, H. 1 [ mm ] : 36.10, O.1 [ mm ] : 63.00, O.2 [ mm ] : 54.10, O.3 [ mm ] : 73.10
Намерени чрез CARGO 135382
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 49.00, O.1 [ mm ] : 62.50, O.2 [ mm ] : 70.00, O.3 [ mm ] : 47.00
Намерени чрез AS-PL UD10935APC
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 118.00, H. 1 [ mm ] : 51.40, O.1 [ mm ] : 67.70, O.2 [ mm ] : 67.70, O.3 [ mm ] : 66.70
Намерени чрез AS-PL UD43551APC
Категория: Пластмасови Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 31.00
Намерени чрез CARGO 135436
Категория: Пластмасови Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 125.90, H. 1 [ mm ] : 53.30, O.1 [ mm ] : 71.50, O.2 [ mm ] : 85.70, O.3 [ mm ] : 67.00