Категория: Укрепители на алтернаторни бобини Replacement for: Valeo
    I.D.1 [ mm ] : 5.30, H.1 [ mm ] : 9.60, W.1 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 13.00
    Категория: Укрепители на алтернаторни бобини Replacement for: Valeo
    I.D.1 [ mm ] : 5.25, H.1 [ mm ] : 9.90, W.1 [ mm ] : 13.00
    Категория: Укрепители на алтернаторни бобини Replacement for: