Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
H.1 [ mm ] : 25.40, W.1 [ mm ] : 20.00, L.1 [ mm ] : 13.50
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.70, O.D.1 [ mm ] : 27.40, O.D.2 [ mm ] : 17.10, H.1 [ mm ] : 24.60
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 19.70, O.D.1 [ mm ] : 22.30, H.1 [ mm ] : 4.70
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for: Ford
H.1 [ mm ] : 17.00, W.1 [ mm ] : 24.00, L.1 [ mm ] : 36.30
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 7.60, O.D.1 [ mm ] : 18.00, H.1 [ mm ] : 28.10
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
H.1 [ mm ] : 22.00, L.1 [ mm ] : 53.40
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 19.80, H.1 [ mm ] : 26.00, W.1 [ mm ] : 17.70, L.1 [ mm ] : 23.00
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.60, H.1 [ mm ] : 26.10, W.1 [ mm ] : 20.10, L.1 [ mm ] : 22.60
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 19.50, O.D.1 [ mm ] : 22.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Защитни капаци за алтернаторни сектори Replacement for:
H.1 [ mm ] : 26.20, W.1 [ mm ] : 19.80, L.1 [ mm ] : 22.80