Алтернаторни помпи

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 60.00, O.D. [ mm ] : 64.00, T. [ mm ] : 2.00
Категория: Ремонтни комплекти за алтернаторни помпи Replacement for:
L.1 [ mm ] : 19.50
Категория: Алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 16.40, H. [ mm ] : 57.50, O.1 [ mm ] : 75.00, O.2 [ mm ] : 75.00, O.3 [ mm ] : 63.30, L.1 [ mm ] : 132.40, Holes [ szt ] : 3, Splines [ szt ] : 8
Категория: Алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
H. [ mm ] : 51, Holes [ szt ] : 3 x 6,7
Категория: Входящи/изходящи улеи на алтернаторна помпа Replacement for: Hitachi
L.1 [ mm ] : 32.10
Категория: Алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
H. [ mm ] : 55.00, W. [ mm ] : 81.60
Категория: Ротори за алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 12.101, O.D.1 [ mm ] : 58.50, H. [ mm ] : 41.00, Splines [ szt ] : 8
Категория: Алтернаторни помпи Replacement for: Hitachi
O.D.1 [ mm ] : 79.80, H. [ mm ] : 84.70 , O.1 [ mm ] : 80.20 , O.2 [ mm ] : 80.20 , O.3 [ mm ] : 92.10 , Holes [ szt ] : 3