Комплекти лопатки на алтернаторни помпи

  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  H. [ mm ] : 5.00, W. [ mm ] : 14.40, L.1 [ mm ] : 31.00
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for: Lucas
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  H. [ mm ] : 22.90 , W. [ mm ] : 14.20, L.1 [ mm ] : 5.90
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  W. [ mm ] : 18.40 , L.1 [ mm ] : 33.00
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  W. [ mm ] : 17.50, L.1 [ mm ] : 33.00
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  H. [ mm ] : 24.90, W. [ mm ] : 13.40
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for:
  H. [ mm ] : 4.00, W. [ mm ] : 12.70, L.1 [ mm ] : 22.90
  Категория: Комплекти лопатки на алтернаторни помпи Replacement for: