Категория: Дйистанционна поставка за ремъчни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Дйистанционна поставка за ремъчни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Дйистанционна поставка за ремъчни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Дйистанционна поставка за ремъчни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 39.00, H.1 [ mm ] : 5.00
Категория: Алтернаторни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.50
Категория: Алтернаторни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.50
Категория: Алтернаторни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 4.20, O.D.1 [ mm ] : 16.20, H.1 [ mm ] : 1.50
Категория: Алтернаторни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Алтернаторни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Алтернаторни шайби Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 18.70, H.1 [ mm ] : 1.60