Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D [ mm ] : 17.80, O.D. [ mm ] : 23.80, T. [ mm ] : 1.50
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D [ mm ] : 17.80, O.D. [ mm ] : 23.80, T. [ mm ] : 1.50
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D [ mm ] : 17.80, O.D. [ mm ] : 23.80, T. [ mm ] : 1.50
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D [ mm ] : 18.20, O.D. [ mm ] : 24.00, T. [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D [ mm ] : 18.20, O.D. [ mm ] : 24.00, T. [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 18.20, I.D [ mm ] : 18.20, O.D.1 [ mm ] : 24.00, O.D. [ mm ] : 24.00, H. [ mm ] : 1.60, T. [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for: Universal
I.D [ mm ] : 6.80, O.D [ mm ] : 11.50, T. [ mm ] : 1.70
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for: Universal
I.D [ mm ] : 6.80, O.D [ mm ] : 11.50, T. [ mm ] : 1.70
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for: Universal
I.D [ mm ] : 6.80, O.D [ mm ] : 11.50, T. [ mm ] : 1.70
Категория: Шайби за алтернаторни помпи Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M14x1.25, T. [ mm ] : 7.00, s.1 [ mm ] : 22.00