Категория: Шайби за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for:
    I.D [ mm ] : 4.50, O.D [ mm ] : 7.80, T. [ mm ] : 0.50
    Категория: Шайби за диференциали на алтернаторен лагер Replacement for: