Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.60, O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 1.20
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.30, O.D.1 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 0.70
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 4.30, O.D.1 [ mm ] : 6.60, H.1 [ mm ] : 1.50
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 11.80, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.30, O.D.1 [ mm ] : 8.10, H.1 [ mm ] : 1.40
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.20, O.D.1 [ mm ] : 14.20, H.1 [ mm ] : 1.60
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 8.90, H.1 [ mm ] : 0.80
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.20, O.D.1 [ mm ] : 11.80, H.1 [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 12.00, H.1 [ mm ] : 1.30
Категория: Шайби за алтернаторни изправители Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.40, O.D.1 [ mm ] : 13.80, H.1 [ mm ] : 1.50