Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for: Universal
I.D [ mm ] : 4.20, O.D [ mm ] : 7.00, T. [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for: Universal
I.D [ mm ] : 4.20, O.D [ mm ] : 7.00, T. [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for: Universal
I.D [ mm ] : 4.20, O.D [ mm ] : 7.00, T. [ mm ] : 1.00
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
I.D [ mm ] : 4.20, O.D [ mm ] : 8.60, T. [ mm ] : 0.80
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
I.D [ mm ] : 4.30, O.D [ mm ] : 6.50, T. [ mm ] : 1.20
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
I.D [ mm ] : 3.30, O.D [ mm ] : 6.90, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
I.D [ mm ] : 4.50, O.D [ mm ] : 7.80, T. [ mm ] : 0.50
Категория: Шайби за алтернаторни регулатори Replacement for:
I.D [ mm ] : 4.20, O.D [ mm ] : 10.90 , T. [ mm ] : 1.30