Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for: Universal
  I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 1.00
  Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for: Universal
  I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 1.00
  Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for: Universal
  I.D.1 [ mm ] : 5.50, O.D.1 [ mm ] : 10.00, H.1 [ mm ] : 1.00
  Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for:
  Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for:
  Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for:
  Категория: Шайби за алтернаторни сектори Replacement for: