Алтернатори

Продукти в сайта:
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Интензивност [ A ] : 55, Размер В [ mm ] : 80.00, Pulley : n/a, D.1 [ mm ] : 12.50, D.2 [ mm ] : 10.00, D.3 [ mm ] : 12.50, L.1 [ mm ] : 188.00
Категория: Алтернатори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 24, Интензивност [ A ] : 55, Размер В [ mm ] : 80.00, Pulley : n/a, D.1 [ mm ] : 12.00, D.2 [ mm ] : 10.50, D.3 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 187.00
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Интензивност [ A ] : 80, Размер В [ mm ] : 80.00, Pulley : n/a, D.1 [ mm ] : 12.00, D.2 [ mm ] : 12.00, D.3 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 188.00
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Интензивност [ A ] : 80, Размер В [ mm ] : 80.00, Pulley : n/a
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Интензивност [ A ] : 80, Размер В [ mm ] : 80.00, Pulley : n/a, D.1 [ mm ] : 12.50, D.2 [ mm ] : 11.50, D.3 [ mm ] : 12.50, L.1 [ mm ] : 187.00
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 120, Размер А [ mm ] : 91.50, Размер В [ mm ] : 55.00, Pulley : AP, D.1 [ mm ] : 11.50, D.2 [ mm ] : 11.50, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 44.00, L.1 [ mm ] : 195.00
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 33, Размер А [ mm ] : 78.00, Размер В [ mm ] : 56.00, Pulley : AP, D.1 [ mm ] : 8.50, D.2 [ mm ] : 8.50, G [ qty ] : 1, O.D.1 [ mm ] : 46.00, L.1 [ mm ] : 161.00
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 90, Размер А [ mm ] : 92.00, Размер В [ mm ] : 56.00, Pulley : AP, D.1 [ mm ] : 11.00, D.2 [ mm ] : 11.00, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 48.00, L.1 [ mm ] : 192.00
Категория: Алтернатори Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 90, Размер А [ mm ] : 40.00, Размер В [ mm ] : 13.50, Размер С [ mm ] : 61.50, Pulley : AP, D.1 [ mm ] : 8.50, D.2 [ mm ] : 10.00, D.3 [ mm ] : M8x1.25, G [ qty ] : 6, O.D.1 [ mm ] : 50.00, L.1 [ mm ] : 187.00
Категория: Алтернатори Replacement for:
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 90, Размер А [ mm ] : 38.40, Размер В [ mm ] : 13.30, Размер С [ mm ] : 61.00, Pulley : AP