2 Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени

Намерени чрез CARGO 132661
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 8.00, H.2 [ mm ] : 9.30
Намерени чрез POWERMAX 1116229
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Hitachi
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Mitsubishi
I.D.1 [ mm ] : 14.20, O.D.1 [ mm ] : 32.20, H.1 [ mm ] : 8.80
Намерени чрез CARGO 133524
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Denso
I.D.1 [ mm ] : 17.00, O.D.1 [ mm ] : 37.00, O.D.2 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 7.70
Намерени чрез CARGO 132549
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Poongsung
Намерени чрез CARGO 132549
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Poongsung
I.D.1 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 7.00
Намерени чрез CARGO 132549
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for: Poongsung
I.D.1 [ mm ] : 16.00, O.D.1 [ mm ] : 30.00, H.1 [ mm ] : 7.00
Намерени чрез WOODAUTO EC41286
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 83.00, O.D.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Намерени чрез WOODAUTO EC41286
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 83.00, O.D.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Намерени чрез WOODAUTO EC41286
Категория: Уплътнения,zimmering'ове и о-пръстени Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 83.00, O.D.1 [ mm ] : 87.00, H.1 [ mm ] : 2.00