1 Стартерни ротори

Продукти в сайта:
Намерени чрез ELMOT 001.300.0
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 6.60, Напрежение [ V ] : 24, Брой ламели [ qty ] : 29, Диаметър на ротора [ mm ] : 83.20, O.D.2 [ mm ] : 50.00, Дължина [ mm ] : 255.00
Намерени чрез ELMOT 001.300.0
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 6.60, Напрежение [ V ] : 24, Брой ламели [ qty ] : 29, Диаметър на ротора [ mm ] : 83, Дължина [ mm ] : 255.00
Намерени чрез BOSCH 1004012416
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.90, Напрежение [ V ] : 12, Брой ламели [ qty ] : 19, Диаметър на ротора [ mm ] : 60, Дължина [ mm ] : 232
Намерени чрез BOSCH 1004003137
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 1.10, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 27, Диаметър на ротора [ mm ] : 65, Дължина [ mm ] : 253
Намерени чрез BOSCH 1004011104
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 1.00, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 25, Диаметър на ротора [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 34.60, O.D.3 [ mm ] : 12.00, Дължина [ mm ] : 227.00, L.2 [ mm ] : 20.60
Намерени чрез BOSCH 1001011124
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.90, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 28, Диаметър на ротора [ mm ] : 59, Дължина [ mm ] : 206.5
Намерени чрез BOSCH 1004011108
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.90, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 28, Диаметър на ротора [ mm ] : 59, Дължина [ mm ] : 239.5
Намерени чрез BOSCH 1004011123
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.90, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 28, Диаметър на ротора [ mm ] : 59.00, O.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, Дължина [ mm ] : 224.50, L.2 [ mm ] : 34.00
Намерени чрез CARGO 130120
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 5.00, Напрежение [ V ] : 24, Брой ламели [ qty ] : 29, Диаметър на ротора [ mm ] : 83.00, O.D.2 [ mm ] : 50.00, Дължина [ mm ] : 235.50
Намерени чрез POWERMAX 1014137
Категория: Стартерни ротори Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 5.50, Напрежение [ V ] : 24, Брой ламели [ qty ] : 29, Диаметър на ротора [ mm ] : 82.90, O.D.2 [ mm ] : 49.80, Дължина [ mm ] : 269.90