Стартерни четки

Продукти в сайта:
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, височина [ mm ] : 23.20, Ширина [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 49.40, Grubość. [ mm ] : 8.00
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, височина [ mm ] : 23.40, Ширина [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 41.00, Grubość. [ mm ] : 8.00
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
височина [ mm ] : 25.00, Ширина [ mm ] : 15.90, L.1 [ mm ] : 29.70, Grubość. [ mm ] : 9.00
Категория: Стартерни четки Replacement for: Ika Gmbh
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
височина [ mm ] : 27.20, Ширина [ mm ] : 35.90, L.1 [ mm ] : 51.00, Grubość. [ mm ] : 12
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
височина [ mm ] : 17.00, Ширина [ mm ] : 24.90, L.1 [ mm ] : 55.60, Grubość. [ mm ] : 10.00
Категория: Стартерни четки Replacement for: Ika Gmbh
височина [ mm ] : 15.40, Ширина [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 56.00, L.2 [ mm ] : 44.90, Grubość. [ mm ] : 10.00
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
височина [ mm ] : 15.50, Ширина [ mm ] : 25.00, L.1 [ mm ] : 53.70, L.2 [ mm ] : 42.70, Grubość. [ mm ] : 8.00
Категория: Стартерни четки Replacement for: Ika Gmbh
височина [ mm ] : 16.60, Ширина [ mm ] : 24.90, L.1 [ mm ] : 55.60, L.2 [ mm ] : 45.20, Grubość. [ mm ] : 7.90
Категория: Стартерни четки Replacement for: Bosch
височина [ mm ] : 16.40, Ширина [ mm ] : 15.60, L.1 [ mm ] : 44.00, Grubość. [ mm ] : 9.00