Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 54.60, Terminals. [ qty ] : 3
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 54.15, Terminals. [ qty ] : 4
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 59.00, Terminals. [ qty ] : 3
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 55.00
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 59.00
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 59.00
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 55.00
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 54.50
Категория: Капачки за автомати Replacement for: Bosch
Външният диаметър [ mm ] : 54.50