Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 21.10, O.1 [ mm ] : 46.10, L.1 [ mm ] : 56.00
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00, L.1 [ mm ] : 54.20
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 25.00, O.D.1 [ mm ] : 38.00, H.1 [ mm ] : 9.60, O.1 [ mm ] : 42.20, L.1 [ mm ] : 51.00
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.30, O.D.1 [ mm ] : 27.20, H.1 [ mm ] : 15.20
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 40.00, H.1 [ mm ] : 14.80, L.1 [ mm ] : 64.00
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 28.20, O.D.1 [ mm ] : 34.40, O.D.2 [ mm ] : 32.40, H.1 [ mm ] : 15.20
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 15.00, O.D.1 [ mm ] : 16.50, H.1 [ mm ] : 5.50
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 13.70, O.D.1 [ mm ] : 14.30, H.1 [ mm ] : 13.90
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Valeo
Категория: Малки задни капачки за стартери Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 22.30, O.D.1 [ mm ] : 24.50, H.1 [ mm ] : 16.50