Съединители със стартерни пиньони

Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 12, Брой на фрезите [ qty ] : 7, Диаметър на пиньон [ mm ] : 72.50, O.D.2 [ mm ] : 45.00, Дължина [ mm ] : 127.50, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Брой на фрезите [ qty ] : 16, Ос [ mm ] : 13.50, Диаметър на пиньон [ mm ] : 50.60, O.D.2 [ mm ] : 34.30, Дължина [ mm ] : 98.70, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Брой на фрезите [ qty ] : 16, Ос [ mm ] : 13.50, Диаметър на пиньон [ mm ] : 50.00, O.D.2 [ mm ] : 34.00, Дължина [ mm ] : 98.70, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Bosch
Брой на зъбите [ qty ] : 13, Брой на фрезите [ qty ] : 16, Ос [ mm ] : 13.50, Диаметър на пиньон [ mm ] : 52.40, O.D.2 [ mm ] : 34.10, Дължина [ mm ] : 100.30, Оборот : ACW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Delco
Брой на зъбите [ qty ] : 10, Брой на фрезите [ qty ] : 6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 61.40, O.D.2 [ mm ] : 40.00, Дължина [ mm ] : 131.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Delco
Брой на зъбите [ qty ] : 11, Брой на фрезите [ qty ] : 6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 72.80, O.D.2 [ mm ] : 55.70, Дължина [ mm ] : 143.80, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Delco
Брой на зъбите [ qty ] : 12, Брой на фрезите [ qty ] : 6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 73.90, O.D.2 [ mm ] : 43.70, Дължина [ mm ] : 140.20, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Delco
Брой на зъбите [ qty ] : 12, Брой на фрезите [ qty ] : 6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 46.00, Дължина [ mm ] : 144.00, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Delco
Брой на зъбите [ qty ] : 11, Брой на фрезите [ qty ] : 6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 72.90, O.D.2 [ mm ] : 52.50, Дължина [ mm ] : 140.30, Оборот : CW
Категория: Съединители със стартерни пиньони Replacement for: Delco
Брой на зъбите [ qty ] : 10, Брой на фрезите [ qty ] : 6, Диаметър на пиньон [ mm ] : 69.00, O.D.2 [ mm ] : 40.00, Дължина [ mm ] : 144.50, Оборот : CW