Свръзки за стартерни четкодържачи

Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
O.D. [ mm ] : 8.50, L. [ mm ] : 98.00
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
L. [ mm ] : 81.80
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
I.D. [ mm ] : 34.80 , O.D. [ mm ] : 55.80 , L. [ mm ] : 58.50
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
L. [ mm ] : 79.20
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for:
L. [ mm ] : 65.90
Категория: Свръзки за стартерни четкодържачи Replacement for: