Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Splines [ qty ] : 10, O.D.1 [ mm ] : 60.10, H.1 [ mm ] : 52.50
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Splines [ qty ] : 10, O.D.1 [ mm ] : 43.50, L.1 [ mm ] : 33.00
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Splines [ qty ] : 16, O.D.1 [ mm ] : 51.85, H.1 [ mm ] : 36.00
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Splines [ qty ] : 10, O.D.1 [ mm ] : 48.95, L.1 [ mm ] : 32.80
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Splines [ qty ] : 12, O.D.1 [ mm ] : 44.40, L.1 [ mm ] : 27.90
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Splines [ qty ] : 8, O.D.1 [ mm ] : 48.12, H.1 [ mm ] : 29.00
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
Teeths [ qty ] : 40 , I.D.1 [ mm ] : 22.50 , O.D.1 [ mm ] : 53.90 , H.1 [ mm ] : 33.20 , H.2 [ mm ] : 22.70
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 81.60, O.D.1 [ mm ] : 85.00, H.1 [ mm ] : 21.60
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 26.00, O.D.1 [ mm ] : 51.50, H.1 [ mm ] : 23.00