Намерени чрез STEMOT 11-530.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.50, O.D.1 [ mm ] : 48.90, H.1 [ mm ] : 14.00
Намерени чрез STEMOT 11-619.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 35.40, O.D.1 [ mm ] : 50.90, H.1 [ mm ] : 14.30
Намерени чрез STEMOT 12-422.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.30
Намерени чрез STEMOT 12-500.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 40.40, O.D.1 [ mm ] : 58.00, H.1 [ mm ] : 13.40
Намерени чрез STEMOT 13-078.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 72.80, H.1 [ mm ] : 14.40
Намерени чрез STEMOT 13-200.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 44.00, O.D.1 [ mm ] : 62.00, H.1 [ mm ] : 15.20
Намерени чрез STEMOT 03-001.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Delco
I.D.1 [ mm ] : 30.00, O.D.1 [ mm ] : 43.40, H.1 [ mm ] : 15.40
Намерени чрез STEMOT 05-001.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 33.00, O.D.1 [ mm ] : 47.90, H.1 [ mm ] : 17.00
Намерени чрез STEMOT 05-003.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 35.70, O.D.1 [ mm ] : 49.00, H.1 [ mm ] : 17.20
Намерени чрез STEMOT 05-007.03
Категория: Капаци на стартерни бендикси Replacement for: Valeo
I.D.1 [ mm ] : 52.30, I.D.2 [ mm ] : 37.40, O.D.1 [ mm ] : 53.90, H.1 [ mm ] : 18.00